Безпека на підприємстві починається з кожного.
Створення безпечних умов праці на виробництві завжди було одним із головних пріоритетів.
Закон Про охорону праці встановлює пріоритет життя та здоров’я працівників по відношенню до результатів виробничої діяльності підприємства.
Працівнику не може пропонуватися робота, яка за медичним висновком протипоказана йому за станом здоров’я. До виконання робіт підвищеної небезпеки та тих, що потребують професійного добору, допускаються особи за наявності висновку психофізіологічної експертизи.
Роботодавець зобов’язаний забезпечити за свій рахунок придбання, комплектування, видачу та утримання засобів індивідуального захисту відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці та колективного договору.
Життя – це дар, його необхідно берегти.
Професійна приналежність робітника підкреслюється стилем спецодягу.
Дотримання норм охорони праці потребує уваги та повсякденної роботи.
Досконало організований виробничий процес передбачає збереження трудового потенціалу робітників.

 

ПРО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

Створення Державної служби України з питань праці відбулось відповідно до Постанови Кабінету міністрів від 10 вересня 2014 р. № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади». Утворення Державної служби України з питань праці відбулось шляхом злиття Державної інспекції з питань праці та Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки.

Діяльність Державної служби України з питань праці спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра соціальної політики. 

Управління Держпраці у Миколаївській області є територіальним органом Держаної служби України з питань праці, що їй підпорядковується.  Утворення Управління Держпраці у Миколаївській області регламентовано наказам Державної служби України з питань праці від 12.05.2015 №18. Повноваження Управління Держпраці поширюються на територію Миколаївської області.

Читати більше

ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ

НОРМАТИВНА БАЗА

ВСІ НОВИНИ